тамшаан суух
дургүйцсэнээ илэрхийлж уруул амаа дуугаргах, ихэмсэглэн суух