амталж тамшаах
хоол ундыг удаан идэж, байн байн уруулаа шилэмдэн амтыг нь шалгах