СЭМТЭРХИЙ

1. Нэгэнт сэмтэрсэн байдал: сэмтэрхий шүдтэй савар (эмтэрсэн шүдтэй савар);


2. Сэмтэрч гарсан онь: шүдний сэмтэрхий (шүдний эмтрэн унасны ором), эмтэрхий сэмтэрхий [хоршоо] (юмны эмтэрч дэлгэрэнгүй...
сэмтэрхий шүдтэй савар эмтэрсэн шүдтэй савар
шүдний сэмтэрхий шүдний эмтрэн унасны ором
эмтэрхий сэмтэрхий юмны эмтэрч сэлтрэхэд гарсан онь