СЭМТЭН :

сэмтэн өөш (загас, шувуу зэргийг барих сиймхий тор).