СЭЛТРЭХ

Мод зэрэг юмны эмтэрч ховхрох, хуурах, холтрох: мод сэлтрэх (модны холтос хуурах), эмтрэх дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (эмтрэн хуурах).

мод сэлтрэх модны холтос хуурах
эмтрэх сэлтрэх

эмтрэн хуурах