СЭЛҮҮЛЭХ I

1. Хүн, амьтнаар сэлэх хөдөлгөөн хийлгэх: усанд сэлүүлэх (усан дотор сэлэх хөдөлгөөн хийлгэх) - дэлгэрэнгүй...


2. Юмыг сэлүүрээр залах.

Ижил үг:

СЭЛҮҮЛЭХ II