СЭЛТЧИХ

Юмыг энд тэндээс нь сэлтлэх, байн байн сэлтлэх: эмтчих сэлтчих [хоршоо] (олон дахин эмтлэх сэлтлэх), дэлгэрэнгүй...

эмтчих сэлтчих олон дахин эмтлэх сэлтлэх
хэлтчих сэлтчих байн байн хэлт цохих сэлт цохих