СЭЛДИЙХ

1. Ядарч хүч чадалгүй болох;


2. Өмссөн зүүсэн зүйл нь унжийх.