СЭЛТ I

Ташрамын юм, дагалт зүйл: бэлэг сэлт [хоршоо] (бэлэг болон бас бус зүйл) - Дархчуулаар дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа., ном сэлт [хоршоо] (ном болон бусад зүйл), нөхөр сэлт [хоршоо] (ойр дотны хүмүүс), хадаг сэлт [хоршоо] (хадаг болон бусад дагалдах юм) - Түүн дээр сэтэрлэсэн хадаг сэлт зүүсэн модон морь мөн л хуучнаараа. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана.

бэлэг сэлт бэлэг болон бас бус зүйл
ном сэлт ном болон бусад зүйл
нөхөр сэлт ойр дотны хүмүүс
хадаг сэлт

хадаг болон бусад дагалдах юм

Ижил үг:

СЭЛТ II