СЭЛТ II

Хэлт, ховх, хуу: сэлт татаж авах (ховх татаж авах), сэлт цохих (хэлт цохих), дэлгэрэнгүй...

сэлт татаж авах ховх татаж авах
сэлт цохих хэлт цохих
хэлт сэлт өм цөм, хэлтэрч сэлтэрсэн байдал
Ижил үг:

СЭЛТ I