СЭЛИН
/ хуучирсан /

Цэрэг дайны хэргийг голлон хамаарах дарга.