СЭЛДИЙЛГЭХ

1. Ядарч туйлдуулж ямар ч чадалгүй болгох;


2. Өмссөн зүүснээ унжийлгах.