СЭЛДГЭР

1. Биеийн хэлбэр эв хавгүй;


2. Өмссөн зүүсэн нь хааш яаш, салан задгай.