СЭГЭЛ II:

сэгэл санаа (дээгүүр, сэхүүн санаа) - Сэгэл санаа ширээ дээр, ширэн хавтга ташаа дээр гэгчээр... дэлгэрэнгүй... ААЗ.

Ижил үг:

СЭГЭЛ I