СЭГЭЛ I

1. Өвсөөр хийсэн дэвсгэр;


2. Малын дор дэвссэн өвс.

Ижил үг:

СЭГЭЛ II: