СЭГЭЛДРЭГ

Ташуур зэргийн бариул дээр нүхлэн оруулсан гогцоо: малгайн сэгэлдрэг (малгай битүү уяа), дэлгэрэнгүй...

малгайн сэгэлдрэг малгай битүү уяа
ташуурын сэгэлдрэг ташуурын оосор