СЭГЭЛГЭХ

Сэгэлгээр явуулах: морио сэгэлгэх (морио сэгэлгэ явдлаар явуулах).