а, э-гүй
/ зүйр цэцэн үг /
а. Бичиг үсэг огт мэдэхгүй; б. Яриа хөөрөөгүй, дуугай; в. Адармаагүй, гүндүүгүй; томоотой; г. Үг үсэгчлэн буулган бичих гэсэн санаа