АСРАЛ

Асрах үйлийн нэр, асрах тэтгэх сэтгэл: ээжийн асрал (ээжийн энэрэл, хайр) - Аливаа хүний хүүхэд дэлгэрэнгүй... Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн үгийн далай., асрал соёрхол [хоршоо] (а. Хайр халамж; б. Хишиг буян) - Алтат мөнгөтийг өмсөн явж асрал соёрхлыг чинь хүртэн явлаа. Чингис хааны их өчиг.

ээжийн асрал

ээжийн энэрэл, хайр

асрал соёрхол

а. Хайр халамж; б. Хишиг буян