АСРАЛТ

Бусдыг асран халамжлах сэтгэл бүхий, асрал бүхий: асралт ижий (асрах сэтгэлт ижий, халамжит ижий) - дэлгэрэнгүй...