АСРАМЖЛУУЛАХ

1. Асруулан халамжлуулах: хүүхэд асрамжлуулах (хүүхэд асруулах);


2. Бусдын асрамж халамж дор амьдрах - Улсын гар харж асрамжлуулах сэтгэлгээ газар авч‎ээ. “Үнэн” сонин.