АСРАНГУЙ

Асрах халамжлах сэтгэл төгс: асрангуй хүн бүрд, амьтан бүхэн сөгддөг [зүйр цэцэн үг] (хайр халамжтай дэлгэрэнгүй...