АСРАМЖ

Бусдыг өргөн тэтгэх анхаарал халамж: асрамжийн газар (тэтгэж дэмжих хүнгүй ядарсан хүмүүсийг асран дэлгэрэнгүй...

асрамжийн газар тэтгэж дэмжих хүнгүй ядарсан хүмүүсийг асран тэжээх газар
улсын асрамж улсын мэдлийн халамжийн газар
эцэг эхийн асрамж

эцэг эхийн халамж, анхаарал

асрамж өргөмж анхаарал халамж тавьж асарч тойглох нь
асрамж тэтгэмж бусдад санаа тавин сувилах, туслан дэмжих
халамж асрамж хайр энэрэл үзүүлж туслах сэтгэл