АСРАМЖЛАГЧ

Асрамжлах хүн:  - Тэр хүнийг чинь асрамжлагчийн гэрт тусгай суулгана. З.Баттулга. Уяхан замбуутив.