АСРАМЖЛАХ

Асрамж үзүүлэн тэтгэх- Би таныг асрамжилж явах ёстой. Л.Түдэв. Нүүдэл., дэлгэрэнгүй...

нялхсыг асрамжлах

нялхсыг анхааран асрах

хөгшдийг асрамжлах

хөгшдийг халамжлах