АСРАЛТАЙ

1. Асрах тэтгэх, анхаарах, өрөвдөх сэтгэлтэй - Асралтай хайртайгаар маллалаа. П.Хорлоо. Түүвэр зохиол., асралтай хүүхэд (а. Асарч халамжлахдаа сайн хүүхэд; б. Асрамж, хайр хэрэгтэй байгаа хүүхэд);


2. Асарч сувилмаар, хайрламаар - Ёстой асралтай хүн чинь тэнд байна. Яриа.