АСРАГЧ

1. Тэтгэгч, өглөг хүртээгч, асран халамжлагч - Асрагч эзэд танаа яаж явахыг заах ажаамуу. дэлгэрэнгүй...


2. Хүнийг асрах, арчлах ажилтай хүн: асрагч хүүхэн (асран арчлах ажилтай эмэгтэй), хүүхдийн цэцэрлэгийн асрагч дэлгэрэнгүй...
асрагч хүүхэн асран арчлах ажилтай эмэгтэй
хүүхдийн цэцэрлэгийн асрагч хүүхдийн цэцэрлэгийн асран арчлах үүрэгтэй хүн
асрагч сувилагч өвчтөнийг асрах, сувилах үүрэг бүхий хүн