СОГООВОР
/ ургамал /

Нуга, ойн чөлөө, сөөгийн завсар хооронд ургадаг олон настай, үндэслэг иштэй үет ургамал; малын тэжээлд хэрэглэнэ - дэлгэрэнгүй...