СОГС
/ амьтан /

Дуугарах дуугаар нь нэрийдсэн шувуу.