СОГСГОНОХ

1. Согсгор юмны байн байн хөдлөх;


2. [шилжсэн] Хүний элдэв муугаар аашлах - Чи битгий согсгоноод бай ажлаа хий. И.Дамбажав. Монгол үгийн дэлгэрэнгүй...