СОГСОО II
/ ургамал /

Нэг зүйлийн ургамал.

Ижил үг:

СОГСОО I