СОГСООТ II
/ ургамал /

Олон наст өвс; эмд орно.

Ижил үг:

СОГСООТ I

СОГСООТ III: