СОГСООТ III:
/ амьтан /

согсоот болжмор (толгойн оройдоо өвөгтэй нэг зүйлийн болжмор), согсоот зөгий дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

СОГСООТ I

СОГСООТ II