СОГСГОР

Сөөсгөр, соосгор: согсгор сүүл (сөөсгөр сүүл) - Согсгор сүүлтэй хэрэм, соотгор чихтэй чоно. дэлгэрэнгүй...

согсгор сүүл сөөсгөр сүүл
согсгор үс сөөсгөр үс