СОГОРОХ

1. Дээшээ үсрэх, авирах;


2. [шилжсэн] Хамраа сөхөх.