САР VII:

сар сар (зарим ‏юмны шажигнах, шуугиант чимээ байн байн гарах байдал) - Том цагаан хайрцаг дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., сар хийтэл асгах (савтай шингэн болон олон ширхэгтэй зүйлийг огцом хурдтай асгах), сар сүр хийх (хүн, амьтны хурдан хөдлөхөд салхи салхилах мэт чимээ гарах) - Шувуу хүртэл сар сүр хийн ниснэ. Б.Бааст. Хяруу унасан цагаар., сүр сар хийсэн хүн (ихэд сүржигнэн эв хавгүй хөдөлж явах хүн).

сар сар зарим юмны шажигнах, шуугиант чимээ байн байн гарах байдал
сар хийтэл асгах савтай шингэн болон олон ширхэгтэй зүйлийг огцом хурдтай асгах
сар сүр хийх хүн, амьтны хурдан хөдлөхөд салхи салхилах мэт чимээ гарах
сүр сар хийсэн хүн ихэд сүржигнэн эв хавгүй хөдөлж явах хүн
Ижил үг:

САР I

САР II

САР III

САР IV

САР V

САР VI