САРААЛАХ

1. Эмх замбараагүй зурах, бичих, эрээчих: эрээлэх сараалах [хоршоо] (эмх цэгцгүй, учир замбараагүй дэлгэрэнгүй...


2. Маажих, урах, сарлах: биеэ сараалах (биеэ маажих);
3. Хадлангийн талбайг хамаа намаагүй цоольдон хадах.

эрээлэх сараалах эмх цэгцгүй, учир замбараагүй зурах, будах
биеэ сараалах биеэ маажих