САРААЛЖИН

1. Төмөр утас, савх мод зэргээр ханын нүд шиг дөрвөлжилж хийсэн эд, эдлэл: цонхны сараалж (цонхны дэлгэрэнгүй...


2. Зуух пийшингийн гал түлэх хэсгийн дор байх хоорондоо үнс унах зай завсартай саргар төмөр, шүүр - Нэг гэм нь пийшингийн сараалж төмөр дутуу дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар., үнсний сараалж (пийшингийн үнс унагах зориулалттай саргар төмөр), сараалжин сам (пийшингийн үнс унах зориулалттай шүүр);

3. Бүдүүн модыг үзүүрээр нь салаавчилж зөрүүлэн тавьж хоёр талыг шонгоор хашсан адуу, үхэр хоргоох хашаа;
4. Усанд хөвж байгаа томоохон зүйлсийг хорих зориулалттай хэрэгсэл.