САРААЛЖ II
/ хуучирсан /

Арзгар хэрчлээстэй модон дээр хүнийг сөгтгөн тахим дээр нь хөндлөн модоор дарж хоёр талаас нь хүн гишгэх эрүүгийн нэг дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

САРААЛЖ I