САРААЛЖ I

1. Төмөр утас, савх мод зэргээр ханын нүд шиг дөрвөлжилж хийсэн эд, эдлэл: цонхны сараалж (цонхны дэлгэрэнгүй...


2. Зуух пийшингийн гал түлэх хэсгийн дор байх хоорондоо үнс унах зай завсартай саргар төмөр, шүүр - Нэг гэм нь пийшингийн сараалж төмөр дутуу дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар., үнсний сараалж (пийшингийн үнс унагах зориулалттай саргар төмөр), сараалжин сам (пийшингийн үнс унах зориулалттай шүүр);

3. Бүдүүн модыг үзүүрээр нь салаавчилж зөрүүлэн тавьж хоёр талыг шонгоор хашсан адуу, үхэр хоргоох хашаа;
4. Усанд хөвж байгаа томоохон зүйлсийг хорих зориулалттай хэрэгсэл.

цонхны сараалж цонхны гадуур дөрвөлжлөн хийсэн бэхлээс төмөр
сараалж самбар савх модыг эгнүүлэн ханын нүд мэт дөрвөлжин нүх гаргаж үйлдсэн ханын самбар
сараалжин үүд торон үүд
үнсний сараалж пийшингийн үнс унагах зориулалттай саргар төмөр
сараалжин сам пийшингийн үнс унах зориулалттай шүүр
Ижил үг:

САРААЛЖ II