сайшаах дуу
хийж бүтээсэн зүйлийн нь сайн талыг магтан хэлсэн нь