ПӨӨХ
/ яриа /

Муухай үнэр, юмнаас жигших, зэвүүцэхэд гарах аялга - Пөөх паах яасан өмхий юм бэ. Яриа.