ПРОТОПЛАЗМ

Ургамал, амьтны бие махбодын эдийн үндсэн эс.