ПРОФЕССОР

1. Эрдэмтэн, их, дээд сургуулийн багш нарт олгодог дээд цол;


2. Профессор цолтой хүн: профессорын баг (профессор цолтой багшийн удирдлага дор эрдэм шинжилгээ, сургалт хүмүүжлийн ажил явуулах их, дэлгэрэнгүй...