ПРОТОКОЛ

1. Хурлын товч тогтоол, зөвлөгөө ярианы тэмдэглэл: протокол хөтлөх (хурал, зөвлөгөө, яриаг товч дэлгэрэнгүй...


2. Олон улсын хэлэлцээний нэгэн хэлбэр.