ПАД II:

пад пад (а. Алгаа хий хавчиж ташихад гарах дуу чимээ: пад пад алгадах (гараар хүчтэй дэлгэрэнгүй...

пад пад а. Алгаа хий хавчиж ташихад гарах дуу чимээ пад пад алгадах гараар хүчтэй болоод дуу ихтэй цохих
пад хийх пад пад хийсэн дуу гарах, сонсогдох
амандаа аагүй, алгандаа падгүй сул дорой, ухамсар мэдлэггүй гэсэн санаа
Ижил үг:

ПАД I

ПАД III: