пад пад
а. Алгаа хий хавчиж ташихад гарах дуу чимээ пад пад алгадах гараар хүчтэй болоод дуу ихтэй цохих