ПАДАН

Хөлд орж байгаа хүүхэд адил ул, тавхайгаараа газар алгадан гүйхэд гарах дуу чимээ.