ПАДАР

1. Удаан явдалтай хөгшин морины цогиход сонсогдох тасалданги дуу чимээ;


2. Гутлаа чирч хурдан гүйх байдал.