ПАДААН

Бараа, таваар зэргийн тоо ширхэг, үнийг бичсэн баримт бичиг: падаан бичих (баримт бичих) - Найрын дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд., падаанаар шилжүүлэх (баримтаар шилжүүлэх).

падаан бичих баримт бичих
падаанаар шилжүүлэх баримтаар шилжүүлэх